WETTELIJK VERPLICHTE LEEFTIJDSCHECK 18+

Geborgde werkwijze alcoholwet JOOSTWIJN.nl

1 november 2023

Verantwoorde alcoholverkoop is voor JOOSTWIJN erg belangrijk. JOOSTWIJN wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij JOOSTWIJN wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe JOOSTWIJN, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;
  2. Hoe JOOSTWIJN ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van JOOSTWIJN
  3. Hoe JOOSTWIJN controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Ad 1: Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn.

Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.

Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

De eigen bezorgdienst van JOOSTWIJN controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het bij JOOSTWIJN afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Ad 2: Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd.

Ad3: Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Elke jaar wordt de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd. Wij bellen hiervoor willekeurig klanten die een bestelling hebben gedaan of de leeftijdcheck heeft plaatsgevonden. Ook plaatsen wij elke jaar zelf een bestelling om te constateren of de leeftijdscheck wordt nageleefd. Mocht hieruit blijken dat de werkwijze niet goed wordt uitgevoerd, dan wordt dit besproken met de bezorgdienst (PostNL via MyParcel) en gecorrigeerd. 

Indien tussentijds veranderingen in het proces om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn, zullen deze direct doorgevoerd worden en zullen alle medewerkers en indien van toepassing externe partijen hiervan digitaal op de hoogte gesteld worden. 

https://www.nix18.nl/

© 2016 - 2024 joostwijn | sitemap | rss

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.